Gwybodaeth Allgymorth

Cyfeiriad

Llys Ben Bowen Thomas,
Gelligaled Rd,
Ystrad,
Pentre
CF41 7SB

Amseroedd Agored

Dydd Amser Gwybodaeth Pellach
Dydd Iau 9.00 – 11.00 Galw Heibio
Dydd Iau 11.00 – 12.00 Apwyntiadau

Manylion Mynediad

Hygyrch i gadeiriau olwyn – Oes

Mynediad tŷ bach cadeiriau olwyn – Oes

Nodwch fod galw heibio wedi’i gyfyngu i 6 cleient y sesiwn a bydd yn cael ei weld ar sail y cyntaf i’r felin.

Ymwadiad

Weithiau, efallai na fydd ein allgymorth ar agor oherwydd argaeledd staff a argaeledd lleoliad. Cysylltwch a ni ar 01443 409284 y dydd cyn/y dydd o’r allgymorth rydych chi wedi dewis i gadarnhau ei fod ar agor y dydd hwna.