Gwybodaeth Allgymorth

Cyfeiriad

The Hub,
Albert Road,
Pontypridd,
CF37 1LB

Amseroedd Agored

Dydd Amser Gwybodaeth Pellach
Dydd Gwener 9:00 – 12:00 Galw Heibio

Manylion Mynediad

Hygyrch i gadeiriau olwyn – Nac Oes

Nodwch fod galw heibio wedi’i gyfyngu i 6 cleient y sesiwn a bydd yn cael ei weld ar sail y cyntaf i’r felin.

Ymwadiad

Weithiau, efallai na fydd ein allgymorth ar agor oherwydd argaeledd staff a argaeledd lleoliad. Cysylltwch a ni ar 01443 409284 y dydd cyn/y dydd o’r allgymorth rydych chi wedi dewis i gadarnhau ei fod ar agor y dydd hwna.