Bilingual promotional image. Information on image is: National Consumer Week 2018. Buying something online? Find out your rights at: citizensadvice.org.uk/NCW18 Wythnos Genedlaethol Defnyddwyr 2018. Prynnu rhyweth ar-lein? Am rhagor o wybodaeth am eich hawliau ewch i: citizensadvice.org.uk/NCW18

Ymgyrch flynyddol yw'r Wythnos Genedlaethol Defnyddwyr sy'n codi ymwybyddiaeth o faterion defnyddwyr penodol. Bob blwyddyn yn cynnwys pwnc gwahanol ac mewn blynyddoedd blaenorol, mae'r ymgyrch wedi hybu ymwybyddiaeth o faterion megis diogelwch trydanol, trapiau tanysgrifio a hawliau defnyddwyr. Cynhelir ymgyrch eleni yr wythnos sy'n dechrau ar 26 Tachwedd. Byddwn yn canolbwyntio ar farchnadoedd ar-lein a hawliau defnyddwyr sy'n eu defnyddio.

Beth yw fy hawliau?

Os ydych chi’n prynu gan fasnachwr ar-lein, mae eich hawliau’r un fath â phe baech chi’n prynu o unrhyw siop ar-lein arall.

 • Fel arfer, mae gennych chi hyd at 14 diwrnod ar ôl derbyn eich nwyddau i newid eich meddwl a chael ad-daliad
  llawn.
 • Os oes problem gyda’ch eitem yn y 30 diwrnod cyntaf ar ôl i chi ei brynu, gallech gael ad-daliad, un newydd yn ei
  le neu ei atgyweirio.
 • Os na ellir ei atgyweirio neu roi un newydd i chi yn ei le, yna bydd gennych hawl i ad-daliad llawn yn ystod y 6 mis cyntaf fel arfer.

Os ydych chi’n prynu ar-lein gan werthwr unigol, yna bydd yn rhaid i chi fod yn wyliadwrus fel prynwr.

 • Mae’n rhaid i’r nwyddau fod fel mae’r gwerthwr wedi eu disgrifio, ond does dim yn rhaid i’r gwerthwr ddatgelu
  unrhyw ddiffygion.
 • Dydy’r gwerthwr ddim yn cael camddehongli’r eitem - er enghraifft honni bod rhywbeth ail-law yn newydd sbon.

Beth alla i ei wneud os oes gen i broblem?

Cysylltwch â’r gwerthwr i geisio datrys y broblem.

Darllenwch delerau ac amodau’r farchnad ar-lein. Efallai y bydd y rhain yn rhoi mwy o amddiffyniad i chi.

Os yw’r gwerthwr wedi trefnu bod yr eitem yn cael ei danfon, ac nad yw’r eitem wedi cyrraedd neu ei bod wedi’i danfon i’r lleoliad anghywir, cyfrifoldeb cyfreithiol y gwerthwr yw datrys y broblem.

Mae rhai masnachwyr yn aelodau o gynllun dull amgen o ddatrys anghydfod, sy’n golygu eu bod yn cynnig ffordd o
ddatrys eich problem heb fynd i’r llys.

Beth os oes gen i broblem gyda gwerthwr preifat?

Ceisiwch ddatrys y broblem drwy gysylltu â’r gwerthwr yn uniongyrchol gyntaf, ond os na allwch wneud hyn:

 • Holwch a oes gan y farchnad ar-lein eu systemau diogelu a datrys anghydfod eu hunain.
 • Ystyriwch wneud hawliad i’r llys – fe’u gelwir yn hawliadau bychain o bryd i’w gilydd.
Wythnos Genedlaethol Defnyddwyr 2018