Bydd yr Wythnos Fawr Arbed Ynni nesaf yn dechrau ddydd Llun 21 Ionawr 2019. Mae’n ymgyrch genedlaethol i helpu pobl i dorri eu biliau ynni a chael yr holl gymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo. Mae’r wythnos yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o sut i arbed arian ar gostau ynni trwy newid cyflenwr ynni neu dariff, gan ddefnyddio gostyngiadau neu grantiau, a gwneud cartrefi’n fwy effeithlon o ran ynni.

Mae gennym safle cymhariaeth ynni a allai eich helpu chi i gymharu prisiau ar eich nwy, trydan neu’r ddau. I gymharu prisiau, cliciwch yma.

Rydym yn cynnal dau ddigwyddiad ynni:

Canolfan Byd Gwaith Pontypridd Dydd Iau 24 Ionawr 9.30am tan 12.30pm.

Big Energy Saving Week Event Poster. Pontypridd Job Centre Plus. Speak to energy advisers on Thursday 24th January between 9.30am - 12.30pm to find out about how you can reduce your energy bills

Neuadd Lles Tylorstown 9.30am tan 12.30pm ddydd Gwener, 25 Ionawr.

Big Energy Saving Week Event Poster. Tylorstown Welfare Hall. Speak to energy advisers on Friday 25th January between 9.30am - 12.30pm to find out about how you can reduce your energy bills

Wythnos Fawr Arbed Ynni 2019