Gwybodaeth Allgymorth

Cyfeiriad

JCP Tonypandy,
Thistle House,
CF40 2EP

Amseroedd Agored

Dydd Amser Gwybodaeth Pellach
Dydd Llun 9.30 – 10.00 Apwyntiadau
Dydd Llun 10.00 – 12.00 Glaw Heibio
Dydd Gwener 9.00 – 11.00 Galw Heibio
Dydd Gwener 11.00 – 12.00 Apwyntiadau

Manylion Mynediad

Hygyrch i gadeiriau olwyn – Oes

Mynediad tŷ bach cadeiriau olwyn – Nac Oes

Nodwch fod galw heibio wedi’i gyfyngu i 6 cleient y sesiwn a bydd yn cael ei weld ar sail y cyntaf i’r felin.

Disclaimer

On occasion, our outreaches may not be open due to staff availability and venue availability. Please contact us on 01443 409284 the day prior/day of your chosen outreach session to confirm it is running that particular day.