Ymwybyddiaeth ‘Loan Sharks’

#DontGetBittenByTheCostOfChristmas over an image of a Christmas tree with the CARCT and WIMLU logos

Peidiwch â Chael Eich Brathu Gan Cost Nadolig – O 26 Tachwedd tan 21 Rhagfyr, byddwn yn codi ymwybyddiaeth am fenthyca arian anghyfreithlon yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig trwy annog pobl i gael cefnogaeth a meddwl am fenthyca amgen.

Peidiwch â Chael Eich Brathu Gan Cost Nadolig