Gwybodaeth Allgymorth

Cyfeiriad

Llyfrgell Treorci,
Station Road,
Treorchy,
CF42 6UD

Amseroedd Agored

Dydd Amser Gwybodaeth Pellach
Dydd Iau 9:00 - 12:00 Galw Heibio
Dydd Gwener 9:00 - 12:00 Galw Heibio
 
Manylion Mynediad

Hygyrch i gadeiriau olwyn – Oes

Nodwch fod galw heibio wedi'i gyfyngu i 6 cleient y sesiwn a bydd yn cael ei weld ar sail y cyntaf i'r felin.

Ymwadiad

Weithiau, efallai na fydd ein allgymorth ar agor oherwydd argaeledd staff a argaeledd lleoliad. Cysylltwch a ni ar 01443 409284 y dydd cyn/y dydd o'r allgymorth rydych chi wedi dewis i gadarnhau ei fod ar agor y dydd hwna.