Gwybodaeth Allgymorth

Cyfeiriad

Llyfrgell Abercynon,
Ynysmeurig Rd,
Abercynon,
CF45 4SU

Amseroedd Agored

Dydd Amser Gwybodaeth Pellach
Dydd Mawrth 14.00 - 16.00 Galw Heibio

Manylion Mynediad

Hygyrch i gadeiriau olwyn – Oes

Nodwch fod galw heibio wedi'i gyfyngu i 6 cleient y sesiwn a bydd yn cael ei weld ar sail y cyntaf i'r felin.

Ymwadiad

Weithiau, efallai na fydd ein allgymorth ar agor oherwydd argaeledd staff a argaeledd lleoliad. Cysylltwch a ni ar 01443 409284 y dydd cyn/y dydd o'r allgymorth rydych chi wedi dewis i gadarnhau ei fod ar agor y dydd hwna.