Croeso i Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf

Amdanon Ni

Rydym ni'n rhoi cyngor yn ddiduedd a chyfrinachol am ddim a ymgyrch ar faterion mawr sy'n effeithio bywydau pobl. Ein cais ni ye i helpu pawb ffeindio ffordd ym lawn beth bynag y broblem.

Rydym y elusen annibynnol ac yn rhan o'r rhwydwaith Cyngor ar Bopeth ar draws Cymru a Lloegr.

Mae pobl yn did i ni gyda pob fath o materion. Falle bod gennych chi problemau arian, buddion, tai neu cyflogaeth. Falle bod chi'n gwynebu argyfwng neu yn ystyried eich opsiynau.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hybu cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu lle bynnag yr ydym yn ei weld.

Ymchwil Polisi ac Ymgyrchoedd

Mae Cyngor ar Bopeth RCT yn gwella bywydau pobl gan gasglu tystiolaeth i ymgyrchu am newidiadau. Rydym yn cyflawni hyn gan fod yn angerddol, penderfynol, empathetig a gyda gyriant i helpu pobl gan eu grymuso nhw; rhoi llais iddyn nhw i wella ansawdd ei bywydau tra'n ymladd am gymdeithas mwy deg.

I ddysgu mwy am ein gwasanaethau,

Ffoniwch ein llinell gweinyddol:

01443 409284

Neu, ffoniwch y linell cyngor ar:

03444 772020

Neu ymwelwch a: www.citizensadvice.org.uk

🚫You don't need to leave your home to get advice from us.

☎️ Call 01443 409284 from 9am this morning.

📧 Email enquiries@carct.org.uk

⌨ Website http://www.carct.org.uk

We want to make sure people get the advice that they need during this challenging time.

#StayAtHome

Missing friendly faces? Fancy a chat?
Want to share what you've been creating?
Join us for one of our weekly Zoom video chats.
See below for what's on and how to join in.

2

💙 We want to say a massive thank you to all of our local services who've been working so hard to keep delivering services despite unprecedented circumstances!

Don't forget for 24-hour self-help advice visit our website https://www.citizensadvice.org.uk/

​https://gph.is/2nxfMG3 @GIPHY

We had our first online Stay Connected team meeting this afternoon as we are now mostly remote working. Lovely to see everyone, we also learned that we helped over 500 clients during the the past week and also had a quick game of money related catchphrase

Load More...