Croeso i Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf

Amdanon Ni

Rydym ni'n rhoi cyngor yn ddiduedd a chyfrinachol am ddim a ymgyrch ar faterion mawr sy'n effeithio bywydau pobl. Ein cais ni ye i helpu pawb ffeindio ffordd ym lawn beth bynag y broblem.

Rydym y elusen annibynnol ac yn rhan o'r rhwydwaith Cyngor ar Bopeth ar draws Cymru a Lloegr.

Mae pobl yn did i ni gyda pob fath o materion. Falle bod gennych chi problemau arian, buddion, tai neu cyflogaeth. Falle bod chi'n gwynebu argyfwng neu yn ystyried eich opsiynau.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hybu cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu lle bynnag yr ydym yn ei weld.

Ymchwil Polisi ac Ymgyrchoedd

Mae Cyngor ar Bopeth RCT yn gwella bywydau pobl gan gasglu tystiolaeth i ymgyrchu am newidiadau. Rydym yn cyflawni hyn gan fod yn angerddol, penderfynol, empathetig a gyda gyriant i helpu pobl gan eu grymuso nhw; rhoi llais iddyn nhw i wella ansawdd ei bywydau tra'n ymladd am gymdeithas mwy deg.

I ddysgu mwy am ein gwasanaethau neu i wneud apwyntiad*

Ffoniwch ein llinell gweinyddol:

01443 409284

Neu, ffoniwch y linell cyngor ar:

03444 772020

Neu ymwelwch a: www.citizensadvice.org.uk

*Sylwer, dim ond apwyntiadau llenwi ffurflenni y gellir eu harchebu dros y ffôn, ar gyfer pob apwyntiad arall, ewch i sesiwn alw heibio neu i allgymorth.

Turning #MindGrant into reality - #CYPTalkingTreatments in @CwmTafMorgannwg @gavin_atkins @jamiescudamore @klmellanby @SaraMoseley1 @SusanOLeary_ @paulfarmermind - thanks to investment from @MindCharity

This new phase of our scheme will add properties in Treherbert, Penyrenglyn, Ynyswen, Treorchy and Cwmparc! If you live in these areas we are delivering FREE NON means tested energy efficient measures in partnership with @RCTCouncil
@RCTCAB @WarmWales

2

Mae'r sesiwn Cyfeillion Dementia yn Llyfrgell Pontypridd wedi'i had-drefnu ar gyfer 5 Mehefin 2019. Mynnwch ragor o wybodaeth am gyflwr Dementia a'r pethau bach ond ystyrlon gallwch chi'u gwneud. @AlzSocCymru #DAW2019 #DementiaFriends

The Dementia Friends session at Pontypridd Library has been rescheduled for 5 June 2019. Learn more about dementia and the small but meaningful ways you can help. @AlzSocCymru #DAW2019 #DementiaFriends

People aged 16-21 can get a free Mytravelpass card and enjoy approx 30% off bus fares.
*exclusions apply
Learn more: https://t.co/ODmS0uZYiB #mytravelpass

Load More...