Croeso i Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf

Amdanon Ni

Rydym ni'n rhoi cyngor yn ddiduedd a chyfrinachol am ddim a ymgyrch ar faterion mawr sy'n effeithio bywydau pobl. Ein cais ni ye i helpu pawb ffeindio ffordd ym lawn beth bynag y broblem.

Rydym y elusen annibynnol ac yn rhan o'r rhwydwaith Cyngor ar Bopeth ar draws Cymru a Lloegr.

Mae pobl yn did i ni gyda pob fath o materion. Falle bod gennych chi problemau arian, buddion, tai neu cyflogaeth. Falle bod chi'n gwynebu argyfwng neu yn ystyried eich opsiynau.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hybu cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu lle bynnag yr ydym yn ei weld.

Ymchwil Polisi ac Ymgyrchoedd

Mae Cyngor ar Bopeth RCT yn gwella bywydau pobl gan gasglu tystiolaeth i ymgyrchu am newidiadau. Rydym yn cyflawni hyn gan fod yn angerddol, penderfynol, empathetig a gyda gyriant i helpu pobl gan eu grymuso nhw; rhoi llais iddyn nhw i wella ansawdd ei bywydau tra'n ymladd am gymdeithas mwy deg.

I ddysgu mwy am ein gwasanaethau neu i wneud apwyntiad*

Ffoniwch ein llinell gweinyddol:

01443 409284

Neu, ffoniwch y linell cyngor ar:

03444 772020

Neu ymwelwch a: www.citizensadvice.org.uk

*Sylwer, dim ond apwyntiadau llenwi ffurflenni y gellir eu harchebu dros y ffôn, ar gyfer pob apwyntiad arall, ewch i sesiwn alw heibio neu i allgymorth.

Our trustee @briefoverview is running the @CardiffHalf Marathon on behalf of our charity. We would like to wish her the best of luck for the run and encourage our followers to sponsor Nicola at following link: https://t.co/Q3NLe9RFkX @Localgiving #fundraiser #charitytuesday

We're at @USWSU @USWSport @USWCampusLife FRESHERS FAIR today promoting our #advice #gambling #universalcredit services! Pop in for freebies! 🍬🍕🍫 #FreshersWeek #chaos

⚠️ Gall twyll effeithio ar unrhyw un mewn cymdeithas. Byddwch yn wyliadwrus o dwyllwyr sy’n honni eu bod yn dod o DWP.

👉 Dewch i gael help annibynnol a chyfrinachol gan @CitizensAdvice ar sgamiau ar-lein a chadw'n ymwybodol https://t.co/LGist1Mpit #ScamsAction

Want to protect yourself online?

🖱️ Don’t click on or download anything you don’t trust
🔒 Make your online accounts secure
🗄️ Be careful about giving personal information away

If you’re wondering if something online is a scam, our advice can help https://t.co/ZEaZzWD8u8

Please see our #Advice venues for today.

#Mountain Ash and #Pontypridd offices are open until 12:30pm

No appointment is needed.

Please call 01443 409284 for more information.

Load More...