Gyrfa Cymru Aberdar

Gwybodaeth Allgymorth

Cyfeiriad

Gyrfa Cymru,
44-49 Cardiff Street,
Aberdar
CF44 7DG

Amseroedd Agored

Day Time Further Information
Monday 9.30 – 12.00 Open Door Drop-In

Manylion Mynediad

Hygyrch i gadeiriau olwyn – Nac Oes

Mynediad tŷ bach cadeiriau olwyn – Nac Oes

Nodwch fod galw heibio wedi’i gyfyngu i 6 cleient y sesiwn a bydd yn cael ei weld ar sail y cyntaf i’r felin.

Ymwadiad

Weithiau, efallai na fydd ein allgymorth ar agor oherwydd argaeledd staff a argaeledd lleoliad. Cysylltwch a ni ar 01443 409284 y dydd cyn/y dydd o’r allgymorth rydych chi wedi dewis i gadarnhau ei fod ar agor y dydd hwna.