Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o wella’ch CV wrth helpu eraill. Yn 2017/18, gwnaethom gefnogi 77 o wirfoddolwyr i gynyddu eu sgiliau mewn nifer o wahanol feysydd. O’r Gwirfoddolwyr y gwnaethom eu cefnogi y llynedd, enillodd dros 18% gyflogaeth o ganlyniad uniongyrchol i wirfoddoli gyda ni a dechreuodd 84% o’n tîm staff presennol fel gwirfoddolwr.

Mae gennym y rolau canlynol ar gael:

• Cynorthwyydd Cyngor – Dydd Llun a Dydd Gwener yn Aberpennar a Dydd Llun a Dydd Iau yn Pontypridd
• Aelod o’r Tîm Cefnogi – Dydd Mawrth a Dydd Mercher yn Aberpennar a Dydd Mercher yn Pontypridd
• Gwybodaeth Aseswyr Porth – Dydd Llun a Dydd Gwener yn Aberpennar a Dydd Llun a Dydd Iau yn Pontypridd

Enghreifftiau o sgiliau i’w hennill yn:

• Gweinyddu
• Rhoi cyngor – wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac ar-lein
• Gwasanaeth cwsmer
• Dadansoddi data
• TGCh a Mordwyo Systemau Digidol
• Trafod a Dylanwadu
• Gwaith tîm

Rydym wastad yn chwilio am wirfoddolwyr newydd yma yn Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf, felly os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cofrestrwch eich diddordeb yma.

I ddysgu sut mae gwirfoddoli gyda ni wedi helpu rhai o’n cyn-wirfoddolwyr, darllenwch ein straeon gwirfoddolwyr yma.