Prif Swyddfa

Pontypridd

5 Gelliwastad Road                                 Ebost: bureau@carct.org.uk
Pontypridd                                                   Llinell Cymorth: 03444 77 20 20
Rhondda Cynon Taff                               Llinell Gweinyddol: 01443 409284
CF37 2BP

Amseroedd Cyngor

Dydd Amser Gwybodaeth Pellach
Dydd Llun 9.30 – 12.30
Dydd Mawrth 13.00 – 16.00
Dydd Mercher 9.30 – 12.30
Dydd Iau 9.30 – 12.30
Dydd Gwener 10.00 – 15.30 Galw heibio dyled yn unig
Dydd Sadwrn 9.30 – 12.30

Amseroedd Cyngor Ffôn

Dydd Amser
Dydd Llun 10.00 – 16.00
Dydd Mawrth 10.00 – 16.00
Dydd Mercher 10.00 – 16.00
Dydd Iau 10.00 – 16.00
Dydd Gwener 10.00 – 16.00

Manylion Mynediad

  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Mynediad tŷ bach cadeiriau olwyn

Swyddfa Eilaidd

Aberpennar

Llawr Gyntaf,
Y Llyfrgell,
Knight Street
Aberpennar
CF45 3EY

Amseroedd Cyngor

Dydd Amser Gwybdaeth Pellach
Dydd Llun 9.30 – 12.30
Dydd Mawrth 10.00 – 15.30 Galw heibio dyled yn unig
Dydd Mercher 13.00 – 16.00
Dydd Gwener 9.30 – 12.30

Manylion Mynediad

  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Mynediad tŷ bach cadeiriau olwyn

Am Ein Gwasanaeth Cyngor

Heblaw y clinig dyled ar Dydd Gwener yn Pontypridd a Dydd Mawrth yn Aberpennar, mae pob sesiwn cyngor yn y swyddfa yn cynnig ymwelwyr tro cyntaf asesiad cychwynnol ar unrhyw fater a cynnig opsiynau am y camau nesaf.

Rydym hefyd yn cynnig asesiad cychwynol a cyfyngedig gan ebost. Os ydych eisiau anfon ebost i’r swyddfa, dilynnwch y ddolen i ein gwefan cyngor yma.

Allgymorthau

Rydym yn cynnig sesiynau cyngor trwy gydol RCT. I ffeindio manylion ar ein allgymorthau, gwelwch ein rhestr o allgymorthau at yr ochr chwith o’r tudalen yma.

Weithiau, efallai na fydd ein allgymorth ar agor oherwydd argaeledd staff a argaeledd lleoliad. Cysylltwch a ni ar 01443 409284 y dydd cyn/y dydd o’r allgymorth rydych chi wedi dewis i gadarnhau ei fod ar agor y dydd hwna.