Prif Swyddfa

Pontypridd

5 Gelliwastad Road                                  Llinell Gweinyddol: 01443 409284
Pontypridd                                                   Llinell Cymorth: 03444 77 20 20
Rhondda Cynon Taff
CF37 2BP

Amseroedd Cyngor

Day Time Further Information
Dydd Llun 9:30 – 12:30
Dydd Mawrth 9:30 – 12:00 Clinig Gwirio Ffurflenni
Dydd Mawrth 1:00 – 4:00
Dydd Mercher 9:30 – 12:30
Dydd Iau 9:30 – 12:30
Dydd Gwener 9:30 – 12:30 Clinig Arian
Dydd Sadwrn 9:30 – 12:30

Manylion Mynediad

  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Mynediad tŷ bach cadeiriau olwyn

Swyddfa Eilaidd

Aberpennar

Llawr Gyntaf,
Y Llyfrgell,
Knight Street
Aberpennar
CF45 3EY

Amseroedd Cyngor

Day Time Further Information
Dydd Llun 9:30 – 12:30
Dydd Mercher 9:30 – 12:00 Clinig Gwirio Ffurflenni
Dydd Mercher 1:00 – 4:00
Dydd Gwener 9:30 – 12:30

Manylion Mynediad

  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Mynediad tŷ bach cadeiriau olwyn

Am Ein Gwasanaeth Cyngor

Heblaw y clinig dyled ar Dydd Gwener yn Pontypridd a Dydd Mawrth yn Aberpennar, mae pob sesiwn cyngor yn y swyddfa yn cynnig ymwelwyr tro cyntaf asesiad cychwynnol ar unrhyw fater a cynnig opsiynau am y camau nesaf.

Rydym hefyd yn cynnig asesiad cychwynol a cyfyngedig gan ebost. Am ddulliau amgen o gysylltu â ni, cliciwch yma.

Allgymorthau

Rydym yn cynnig sesiynau cyngor trwy gydol RCT. I ffeindio manylion ar ein allgymorthau, gwelwch ein rhestr o allgymorthau at yr ochr chwith o’r tudalen yma.

Weithiau, efallai na fydd ein allgymorth ar agor oherwydd argaeledd staff a argaeledd lleoliad. Cysylltwch a ni ar 01443 409284 y dydd cyn/y dydd o’r allgymorth rydych chi wedi dewis i gadarnhau ei fod ar agor y dydd hwna.