Amseroedd Galw Heibio

Dydd Llun
Lleoliad
Galw-Heibio
Apwyntiadau/Amseroedd
Swyddfa Aberpennar 10:00 – 12:30 N/A
Swyddfa Pontypridd 9:30 – 12:30 N/A
Canolfan Byd Gwaith Treorci N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Canolfan Byd Gwaith Pontypridd N/A 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00, 12:00 – 13:00
Canolfan Byd Gwaith Porth N/A 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00
Dydd Mawrth
Swyddfa Pontypridd 13:00 – 16:00 N/A
Swyddfa Aberpennar N/A 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00, 12:00 – 13:00, 13:00 – 14:00
Canolfan Byd Gwaith Llantrisant N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Canolfan Byd Gwaith Tonypandy N/A 13:30 – 14:30, 14:30 – 15:30, 15:30 – 16:30
Canolfan Byd Gwaith Porth N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Canolfan Byd Gwaith Aberdar N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Dydd Mercher
Swyddfa Pontypridd 9:30 – 12:30 N/A
Swyddfa Aberpennar N/A 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00, 12:00 – 13:00, 13:00 – 14:00
Canolfan Byd Gwaith Aberdar N/A 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00, 12:00 – 13:00
Canolfan Byd Gwaith Tonypandy N/A 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00
Canolfan Byd Gwaith Pontypridd N/A 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00
Canolfan Byd Gwaith Treorci N/A 13:30 – 14:30, 14:30 – 15:30, 15:30 – 16:30
Canolfan Byd Gwaith Porth N/A 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00
Dydd Iau
Swyddfa Pontypridd 9:30 – 12:30 N/A
Canolfan Byd Gwaith Porth N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Canolfan Byd Gwaith Treorci N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Canolfan Byd Gwaith Aberdar N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Dydd Gwener
Canolfan Byd Gwaith Aberdar N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Canolfan Byd Gwaith Llantrisant N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Canolfan Byd Gwaith Pontypridd N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30
Canolfan Byd Gwaith Porth N/A 9:30 – 10:30, 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30

I gael apwyntiadau i helpu gyda Credyd Cynhwysol, cysylltwch â’r swyddfa ar 01443 409284.

Am gymorth dros y ffôn gyda phroblemau Credyd Cynhwysol, ffoniwch Linell Gymorth UC Cymru ar 08000 241 220.