Amseroedd Galw Heibio

Dydd Llun
Swyddfa Aberpennar 10.00 – 13.00
Canolfan Byd Gwaith Treorci 10.00 – 13.00
Swyddfa Pontypridd 9.30 – 12.30
Canolfan Byd Gwaith Pontypridd 10.00 – 13.00
Dydd Mawrth
Hwb Credyd Cyffredinol Aberpennar 10.00 – 14.00
Canolfan Byd Gwaith Llantristant 10.00 – 13.00
Swyddfa Pontypridd 13:00 – 16:00
Canolfan Byd Gwaith Porth 10:00 – 12:30
Dydd Mercher
Canolfan Byd Gwaith Aberdar 10.00 – 13.00
Swyddfa Pontypridd 09:30 – 12:30
Canolfan Byd Gwaith Tonypandy 10:00 – 12:30
Dydd Iau
Canolfan Byd Gwaith Porth 09:30 – 12:30
Swyddfa Pontypridd 09:30 – 12:30
Dydd Gwener
Swyddfa Aberpennar 09:30 – 12:30

I gael apwyntiadau i helpu gyda Credyd Cynhwysol, cysylltwch â’r swyddfa ar 01443 409284.

Am gymorth dros y ffôn gyda phroblemau Credyd Cynhwysol, ffoniwch Linell Gymorth UC Cymru ar 08000 241 220.